“ถิรไทย” ฉลองครบรอบ 20 ปี

ถิรไทย ผู้นำธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าของประเทศ ฉลองครบรอบ 20 ปี กับบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจ และนับได้ว่า ถิรไทย เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่ที่ยืนหยัดด้วยความมั่นคง พร้อมที่จะให้ความสว่างคู่กับคนไทยตลอดไป และพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ คาดปี 2551 รายได้เฉียด 2,000 ล้านบาท หลังไตรมาส 3 และ 4 เตรียมส่งมอบงานอีกกว่า 1,000 ล้านบาท

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้นำธุรกิจด้านออกแบบ และผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ อย่างครบวงจร เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2550 นี้ เป็นวันครบรอบที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ามาเป็นเวลายาวนานถึง 20 ปี ซึ่งสามารถเชื่อถือได้ว่าบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจ และนับได้ว่า ถิรไทย เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่ที่ยืนหยัดด้วยความมั่นคง และพร้อมที่จะให้ความสว่างคู่กับคนไทยตลอดไป และจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์

ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีนี้บริษัทฯ มีงานที่ได้รับคำสั่งซื้อแล้วมากกว่า 1,000 ล้านบาท โดยเป็นโครงการหลักที่จะส่งมอบเกือบ 600 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นส่วนงานของภาครัฐกว่า 350 ล้านบาท จากการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากภาคเอกชนและส่งออกอีกกว่า 250 ล้านบาท และผลการดำเนินงานของบริษัท ณ สิ้นไตรมาสสองของปี 2550 บริษัทมีรายได้รวม 467.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 66.74 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 23.32 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.0 ของไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯสามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุน และสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้ตามประมาณการ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร เท่ากับ 48.375 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.77 ซึ่งเป็นตามปกติของธุรกิจ อย่างไรก็ตามผลการดำเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างดีมาก ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะรุกธุรกิจอย่างเต็มที่ โดยคาดว่าสิ้นปี 2550 จะสามารถสร้างรายได้รวมเป็นมูลค่ามากกว่า 1,700 ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 7- 8

กลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทเน้นเรื่องการขยายฐานลูกค้าเพิ่ม และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด รวมไปถึงการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ สำหรับแนวโน้มภาพรวมของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้ายังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนทางการเมือง แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทมองว่าหากมีการเลือกตั้ง และมีรัฐบาลใหม่จะส่งผลดีต่อธุรกิจ  เนื่องจากภาคธุรกิจจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้น อีกทั้งปัญหาของค่าเงินบาทก็ไม่ส่งผลกระทบกับบริษัทฯแต่อย่างใด เนื่องด้วยบริษัทฯมีจุดแข็งที่มีทั้งการขายส่งออกและนำเข้าวัตถุดิบในสัดส่วนใกล้เคียงกัน  ทำให้สามารถบริหารผลกระทบจากค่าเงินบาทได้

นอกจากนี้การดำเนินการขยายตลาดไปยังต่างประเทศก็เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะมีสัดส่วนการส่งออกไปยังต่างประเทศประมาณ 37 % และ 63 % เป็นการจำหน่ายภายในประเทศ ทั้งนี้ตลาดส่งออกได้แก่ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ เช่น เวียดนาม, บรูไน, สิงค์โปร, มาเลเซีย, อินเดีย, เนปาล ศรีลังกา เป็นต้น ซึ่งภาพรวมตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าขณะนี้แนวโน้มมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ในปี   2551  บริษัทฯ ได้ประมาณการรายได้อยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท   เติบโตประมาณร้อยละ 10-15 จากรายได้ภายในประเทศที่จะเติบโตประมาณร้อยละ 10 (บนสมมติฐาน GDP เติบโตร้อยละ 5 ต่อปี) และรายได้ต่างประเทศที่จะเติบโตประมาณร้อยละ 15-20 ต่อปี โดยการเติบโตส่วนใหญ่จะมาจากการเพิ่มศักยภาพการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในระดับแรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวล์ต (kV)

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า “เป้าหมายของถิรไทย  คือ     เป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างครบวงจร สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้ครบถ้วนทุกขนาด และสามารถออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าพิเศษ รวมถึงบริการซ่อมบำรุง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และมีความหลากหลาย และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับสากล ทั้งยังมีการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังจากขนาด 200 เมกะโวลต์แอมแปร์ (MVA) แรงดันไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ เป็น 300 เมกะโวลต์แอมแปร์ (MVA) เพื่อให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากขึ้น ด้วยงบลงทุนประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งนับได้ว่า   ถิรไทยเป็นบริษัทของคนไทยเพียงแห่งเดียวที่สามารถผลิตหม้อแปลงกำลังขนาด 300 MVA ได้”Copyright © 2006 Four Hundraed Co., Ltd.All rights reserved