เด็กสมบูรณ์ รุกตลาดทำกิจกรรม CSR
เฟ้นหาสุดยอดพ่อครัวแม่ครัวไทยรุ่นใหม่


บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารของไทย ตรา “เด็กสมบูรณ์” ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ สมาคมพ่อครัวไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดการแข่งขัน “Deksomboon World Food Challenge 2007” ครั้งที่ 2 เฟ้นหาสุดยอดฝีมือพ่อครัวแม่ครัวรุ่นใหม่ พร้อมส่งเสริมและพัฒนาสังคม โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปครอบครองอีกด้วย และในปีมหามงคลของชาวไทย เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา ได้มีการจัดประกวดสูตรอาหาร “80 เมนูพิเศษเพื่อ... พ่อ

นายสมหวัง  ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการประกวดการแข่งขัน “Deksomboon World Food Challenge 2007” การแข่งขันปรุงอาหารในแนว Thai Fusion Food  เป็นการสะท้อนถึงรสชาติของอาหารตามแบบคนเอเชีย รวมทั้งความสวยงามของสีสัน อาหาร  ในขณะเดียวกันก็ได้แสดงทักษะการประดิษฐ์ตกแต่งอาหารให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน และหลากหลายในด้านวัฒนธรรมการทานอาหาร พร้อมการปรุงอาหาร โดยการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่ม นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ภาคปกติ) และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีอายุตั้งแต่ 17 – 24  ปี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจทางด้านการทำอาหาร ได้นำความรู้ความ สามารถ และทักษะที่ได้ศึกษามาได้นำมาใช้เพื่อเป็นการพัฒนาไปสู่สากลต่อไป

การจัดงาน “Deksomboon World Food Challenge 2007” ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ คือ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมพ่อครัวไทย และมหาวิทยาลัย     ราชภัฏสวนดุสิต ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

สำหรับคณะกรรมการการแข่งขันปรุงอาหารในแนว Thai Fusion Food ได้มีคณะ กรรมการที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้มีการนัดหมายประชุมกันอย่างเป็นทางการ และกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการติดสินหลากหลายอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารอีก

คุณสมหวัง กล่าวต่อว่า สำหรับหลักเกณฑ์ กติกา การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบแรกจะเป็นการแข่งขันการปรุงอาหารจานเดียวตามที่ผู้เข้าแข่งขันส่งเมนูเข้ามา 1 รายการ และ เตรียมเมนูอาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพอีก 1 รายการ ซึ่งการแข่งขันรอบแรกจะคัดเหลือ 5 ทีม เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ

และด้วยปี 2550 เป็นปีมหามงคลของชาวไทย โอกาสแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 ปี  ตลอดปีนี้ชาวไทยทั้งหลายจึงพร้อมใจที่จะทำสิ่งดีดีเพื่อ “พ่อ” และการจัดงาน World Food Challenge ในปีนี้ นอกจากการพัฒนาการแข่งขันให้มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นแล้ว ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ร่วมทำ 80เมนูพิเศษเพื่อ “พ่อ” และที่เป็นพิเศษที่สุดยิ่งด้วยการกราบทูลขอสูตรอาหารจากสมเด็จพระเทพฯ มาร่วมอยู่ใน 80 เมนูนี้ด้วย และทุกเมนูที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ Gift Set ผลิตภัณฑ์เด็กสมบูรณ์ 1 ชุด

            รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขัน “Deksomboon World Food Challenge 2007” จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และเหรียญทองพร้อมประกาศนียบัตร  รางวัลทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท   อันดับ 2  รางวัลทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท และเหรียญเงินพร้อมประกาศนียบัตร อันดับ 3  รางวัลทุนการศึกษามูลค่า 45,000 บาท  และเหรียญทองแดงพร้อมประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท  จำนวน 2 รางวัล  พร้อมประกาศณียบัตร ซึ่งการแข่งขันรอบแรกจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2550 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Copyright © 2006 Four Hundraed Co., Ltd.All rights reserved