ปูนอินทรีเฟ้นหาวิศวกรรุ่นใหม่
“INSEE Lightweight Concrete Awards”


ปูนอินทรี ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเฟ้นหาทรัพยากรบุคคลให้เป็น “วิศวกรรุ่นใหม่” ในโครงการการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 “INSEE Lightweight Concrete Awards” ครั้งแรกในเมืองไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในงานคอนกรีตเทคโนโลยี แก่นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีการทำคอนกรีตมวลเบา ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

ดร.สถาพร เพชรทองคำ เลขานุการบริษัทและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากนโยบายในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้วิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการ “แข่งขันคอนกรีตมวลเบาชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษา” ครั้งที่ 1 “INSEE Lightweight Concrete Awards” ซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งแรกในเมืองไทย โดยปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอนกรีตได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ เทคโนโลยีคอนกรีตมวลเบา

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในงานคอนกรีตเทคโนโลยี แก่นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีการทำคอนกรีตมวลเบา และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอนกรีตได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำคอนกรีต ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม คอนกรีตถึงแม้จะเป็นวัสดุที่มีกำลังอัดสูงแต่มีข้อด้อยตรงที่เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักมาก (ประมาณ 2300-2500 กก/ม3) สำหรับชิ้นส่วนของโครงสร้างที่ไม่จำเป็นต้องรับแรงกระทำมากนัก การนำคอนกรีตธรรมดามาใช้งานจะทำให้ชิ้นส่วนของโครงสร้างนั้นมีน้ำหนักมากเกินไปและเป็นภาระสำหรับโครงสร้างโดยรวมในการที่จะต้องรับน้ำหนักกระทำส่วนเกินนั้น

จึงเป็นที่มาของการพัฒนาคอนกรีตมวลเบา เพื่อให้เหมาะสำหรับใช้งานกับชิ้นส่วนโครงสร้างที่ไม่ต้องรับแรงกระทำมาก สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เกิดแนวคิดในการส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยีทางด้านคอนกรีตมวลเบาขึ้น โดยมีนิสิต นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นสถาบันละ 1 ทีม ซึ่งมีทั้งหมด 30 ทีม จำนวน 120 คน จาก 30 สถาบันทั่วประเทศ

โดยมี กติกาการแข่งขัน INSEE Lightweight Concrete Awards แบ่งทั้งหมดเป็น 2 รอบ คือรอบที่ 1)  หน่วยน้ำหนัก และ รอบที่ 2) ค่าอัตราส่วนระหว่างกำลังอัดและน้ำหนัก (Strength/Weight Ratio)  และผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะต้องเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่อง เทคนิค และ

วิธีการทำคอนกรีตมวลเบา เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านคอนกรีตเทคโนโลยี ส่งบทความแก่ผู้จัดการแข่งขัน โดยผู้ชนะเลิศจะได้ทุนการศึกษาจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จำนวน 35,000 บาท และอันดับที่ 2 จำนวน 20,000 บาท อันดับที่ 3 จำนวน 10,000 บาท ทุกรางวัลได้รับโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้เงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท และรางวัลพิเศษ (เบาที่สุด) อีก 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณCopyright © 2006 Four Hundraed Co., Ltd.All rights reserved