บริษัท โฟร์ฮันเดรท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2547 โดยทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในแวดวงโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ จาก Agency แถวหน้าของเมืองไทย ด้วยแนวคิด “เล็กพริกขี้หนู” ท่ามกลางกระแสตอบรับของลูกค้า และวงการโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ ที่เริ่มยอมรับ “ผลงาน และประสบการณ์” มากกว่า “ชื่อบริษัท” และเราก็ได้พิสูจน์แล้วว่า ของบางอย่างไม่ได้สำคัญที่ขนาด แต่สำคัญที่ประสิทธิภาพ ซึ่งจะถูกสะท้อนออกมาด้วยผลงานที่มีคุณภาพ ที่ลูกค้าของเราทุกคนได้รับ

โฟร์ฮันเดรท หรือ 400 มีแนวคิดจากทฤษฎี Integrated Communications และการสื่อสารรอบทิศทาง (360 Degree Communications) ด้วยความคิดที่ว่า การสื่อสารรอบด้านอาจไม่เพียงพอ จึงเกิดแนวคิดของ 400 Degree Communications ขึ้น และพวกเรา ก็เห็นพ้องต้องกันว่า คำจำกัดความนี้แหละ ที่บอกความเป็นพวกเราได้อย่างชัดเจนที่สุด

ปรัชญาการทำงานของเรา ภายใต้แนวคิด 400 Degree Communications นั่นก็คือ การให้บริการการสื่อสารแบบที่เรียกว่า “มากกว่า” การสื่อสารแบบรอบด้าน (360 องศา) แก่ลูกค้า ซึ่งส่วนที่เกินมานั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ “จะต้อง” เกิดขึ้นในการทำงานของเรา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหวังของลูกค้าเสมอ

อีกนัยหนึ่ง การสื่อสารแบบ 400 องศา หมายถึงการทบทวน-ปรับปรุงการทำงานจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้งานบริการใดๆ ก็ตาม ที่ให้กับลูกค้า เป็นงานที่ดีที่สุด สมบูรณ์แบบที่สุด ในทุกๆ กระบวนการ

เราให้บริการ โดยตั้งเป้าหมายสำคัญสูงสุด เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเป้าหมายสูงสุดของลูกค้า พันธกิจนี้เอง ที่กลับมาตอบโจทย์ของความเป็น “โฟร์ฮันเดรท” ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น เมื่อเราส่งมอบงานด้วยสิ่งที่เกินกว่าที่ลูกค้าได้คาดหมายไว้

Management Team
PR Divisions
Sittikorn – PR Director

Media Relations Divisions
Pakinee – Media Relations Director

Special Event Department
Fourhundred Event – Event & Activity DirectorCopyright © 2006 Four Hundraed Co., Ltd.All rights reserved